ДОГОВІР

Викладений нижче текст адресовано фізичним особам і є офіційною пропозицією таким особам укласти Договір про надання послуг з акредитації на 48-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» на визначених цим Договором умовах.

 

Цей Договір укладено між Підприємством громадської організації «Міжнародний кінофестиваль «Молодість» (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, код ЄДРПОУ 35810511, п/р 26008010319284, МФО: 380582 в АТ „Міжнародний інвестиційний банк”) та фізичною особою, яка акцептувала пропозицію, способом, указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому, прийнявши його істотні умови.

 

  1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

 

1.1. Договір – цей договір про надання послуг з акредитації на 48-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (далі - Послуги), укладений між Виконавцем та Клієнтом.

Цей договір є офіційним електронним документом, його умови однакові для всіх Клієнтів.

1.2. Фестиваль - 48-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який відбудеться із 25 травня по 2 червня 2019 року.

1.3. Виконавець – Підприємство громадської організації «Міжнародний кінофестиваль «Молодість» (01032, м.Київ, вул. Саксаганського, будинок 6, код ЄДРПОУ 19492856, п/р 26008010319284, МФО: 380582 в АТ „Міжнародний інвестиційний банк”).

1.4. Клієнт – фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на офіційному Веб-сайті Фестивалю, чия кандидатура була узгоджена адміністрацією Фестивалю, та яка уклала цей Договір, акцептувавши пропозицію способом, указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому (без виключень, доповнень та застережень).

Приймаючи умови цього Договору, Клієнт укладає його шляхом приєднання до нього у цілому, підтверджує, що він досяг 18-річного віку, відсутні обставини, які обмежують його цивільну дієздатність, надана ним інформація є достовірною та актуальною, а також він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, він не діє під впливом помилки (обману, примусу, погрози тощо), повністю погоджується з усіма істотними умовами цього Договору та безумовно їх приймає.

1.5. Сторони – вказівка в Договорі разом на Виконавця та Клієнта.

1.6. Акредитація - надання Клієнту права (дозволу) та можливості відвідувати (брати участь) у всіх заходах, що проводяться у рамках Фестивалю, за виключенням церемонії відкриття та церемонії закриття Фестивалю. Інформація про заходи Фестивалю буде доступна для ознайомлення на офіційному Веб-сайті Фестивалю: molodist.com. Інформація про деякі заходи може доставлятися Клієнту шляхом індивідуальної поштової розсилки або іншими засобами зв’язку. Після укладення цього Договору та здійснення Клієнтом оплати Послуг в розмірі та в порядку, передбаченому Договором, П.І.Б. Клієнта вноситься у списки акредитованих осіб, що надає Клієнту право та можливість, за умови підтвердження своєї особи, відвідувати (брати) участь у всіх заходах Фестивалю, крім церемонії відкриття Фестивалю та церемонії закриття Фестивалю. Також, Клієнту видається «бейдж» з позначенням «індустіря» (industry) або «студент» (Student).

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту Акредитацію на Фестиваль, а Клієнт зобов’язується оплатити вартість Акредитації в строки і на умовах, зазначених у цьому Договорі та у відповідному розділі Веб-сайту, доступному за посиланням: https://molodist.com/akreditatsiya/umovi-splati-za-festivalnu-akreditatsiyu-industrialnu-studentsku-ta-media/

2.2. Виконавець представляє Клієнту індивідуальну Акредитацію індустрії або Акредитацію Студента.

2.3. Після сплати за акредитацію Клієнт отримує підтвердження свого статусу, який буде доступний у його особистому кабінеті на платформі Filmchief,  де зобов’язаний зареєструватись кожен претендент на отримання акредитації, адже подача заявки на акредитацію здійснюється через цей сервіс.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ПГО «Міжнародний кінофестиваль «Молодість»

Місцезнаходження: 01032, м.Київ, ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, будинок 6

ЄДРПОУ 19492856

в АТ „Міжнародний інвестиційний банк”

п/р 26008010319284

МФО: 380582

2.4. До моменту отримання сплати за акредитацію Клієнта Виконавець не несе жодних обов’язків з надання Клієнту Акредитації на Фестиваль.

 

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, УМОВИ ТА СТРОКИ ОПЛАТИ

3.1. Вартість Послуг Виконавця та умови надання знижок вказуються у відповідних розділах на Веб-сайті.

3.2. Оплата за Послуги Виконавця здійснюється в гривнах.

3.3. Оплата за надання Виконавцем Послуг проводиться Клієнтом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця через сервіс LiqPay протягом 3 днів з моменту укладення цього Договору.

3.3.1. При оплаті Послуг на Веб-сайті електронним платіжним засобом (банківською картою) через платіжну систему LiqPay комісію за переказ коштів оплачує Виконавець із суми коштів, що сплачуються Клієнтом в оплату Послуг Виконавця, на умовах договору, укладеного Виконавцем із такою платіжною системою.

3.3.2. Інформація про те, що оплата пройшла успішно, буде відправлена Клієнту в автоматичному режимі (після її отримання Виконавцем) на адресу електронної пошти та мобільний телефон, вказані Клієнтом при проходженні процедури реєстрації на Веб-сайті за посиланням https://molodist.filmchief.com/request-accreditation.

3.4. Оплата за Послуги Виконавця проводиться Клієнтом на умовах авансування, якщо інше не зазначено у цьому Договорі та/або відповідному розділі на Веб-сайті. 

3.5. Реквізити для оплати Послуг:

ПГО «Міжнародний кінофестиваль «Молодість»

Місцезнаходження: 01032, м.Київ, ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, будинок 6

ЄДРПОУ 19492856

в АТ „Міжнародний інвестиційний банк”

п/р 26008010319284

МФО: 380582

У графі «Призначення платежу» особа має зазначити: сплата за акредитацію (індустрії, студента – обрати необхідний варіант) ПІБ у родовому відмінку.

Приклад: Сплата за акредитацію індустрії Петренка Петра Петровича.

 

 

  1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Прийнявши умови цього Договору, з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Клієнт надає Виконавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по-батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону тощо), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Клієнта із Веб-сайтом, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Виконавця, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Клієнт надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Виконавцю на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.

4.1.1. Клієнт, який уклав цей Договір, надає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цим Договором

4.2. Обробка персональних даних повинна проводитися Виконавцем у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Клієнта є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору.

4.3. Клієнт повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Клієнт як суб’єкт персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право: (i) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; (іi) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; (іii) на доступ до своїх персональних даних; (іv) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; (v) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; (vі) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; (vii) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; (vііі) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду; (іx) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; (х) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; (хi) відкликати згоду на обробку персональних даних; (хii) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; (хiii) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

 

  1. СПОСІБ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Спосіб укладення цього Договору – шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Договору в цілому. Офіційна пропозиція Виконавця вважається акцептованою Клієнтом та цей Договір вступає в силу і є укладеним із Клієнтом з моменту приєднання Клієнта до запропонованого Договору в цілому шляхом проставлення позначки «V» навпроти речення «Я погоджуюсь з умовами договору оферти» та діє до 3 червня  2019 року.